Nahlédněte do života architekta, který dal tvář severu Čech

Zaměstnanecká kolonie Liebiegovo město v Liberci, Dětský domov v Českém Dubu, Výletní restaurace Lidové sady v Liberci, Úřednické domy v Železném Brodě i Rodinná hrobka Waldsteinů v Doksech. Jen namátkově jmenované stavby z mnoha desítek dalších, jejichž tvůrcem je norimberský architekt Jakob Schmeissner (1874–1955).

11. 02. 2021

Muž, který vtiskl mnoha místům i nás i v sousedních zemích jejich podobu a o němž vyšla publikace nazvaná „Jakob Schmeissner. Z mého života a tvorby“ autorky Petry Šternové z libereckého Národního památkového ústavu.    

Jakob Schmeissner

Jakob Schmeissner

„Norimberský architekt Jakob Schmeissner nebyl inovátorem na poli moderní architektury a žádná z jeho realizací se nestala „ikonickou stavbou“, která by změnila dějiny architektury. Byl jedním z mnoha pilných tvůrců, kteří tvořili v dobově obvyklých intencí a jejichž výtvory vydávají svědectví o době svého vzniku. Dějiny architektury „jen“ spoludotvářejí. Přesto byl jeho styl svébytný a pro daná prostředí obohacující,“ píše hned v úvodu knihy Petra Šternová a shrnuje tak architektovu stopu v historii.

Ukázka z knihy.

Ukázka z knihy.

Její kniha je ostatně sondou nejen do tvorby, ale i života Jakoba Schmeissnera. Prohlédnout si můžete desítky realizovaných i nerealizovaných plánů na různé stavby i dobové snímky či kresby realizovaných domů a zajímavé je i doplnění snímky aktuálními, kdy mnohdy nešetrným zásahem domy ztratily původní architektem vtisknutou myšlenku i krásu.

Ukázka z knihy.

Ukázka z knihy.

Kniha je katalogem jeho tuzemské i zahraniční tvorby. Celou publikaci však výrazně obzvláštňují architektovy rukopisně psané vzpomínky z roku 1946 a 1948 uložené v norimberském archivu, které jsou čtenáři předkládány jak v českém překladu, tak i originálním německém přepisu. Čtenáři je tak nabídnut působivý příběh architekta, jehož realizace v severních Čechách byly svázány zejména s rodinou průmyslníků Liebiegů, především Theodorem Liebiegem a jemu spřízněnou Helenou Schmittovou.