Památkově chráněné kostely v našem kraji

21. 02. 2020

Krajská radní pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči Květa Vinklátová představuje od začátku roku na svém facebookovém profilu památkově chráněné kostely v našem kraji. Celkem jich je 169, z toho 158 katolických, 3 evangelické, 2 starokatolické, 1 adventistický, dále 3 kláštery s kostelem a 2 zříceniny kostelů. Unikátní seriál mohl vzniknout díky podrobnému mapování oddělení památkové péče Krajského úřadu Libereckého kraje. Jako vůbec první se v seriálu objevil kostel sv. Františka z Pauly v Albrechticích v Jizerských horách, který si také můžete prohlédnout na naší úvodní fotografii. Jedná se o pozdně barokní kostel z let 1779-1784, který byl v roce 1898 upraven do klasicistní podoby. Baroknímu interiéru kostela vévodí krásný křišťálový lustr, který je dokladem bohaté sklářské tradice v této oblasti. Jediný zachovalý zvon pochází ze 17. století a do kostela v Jizerských horách byl přemístěn z Mladé Boleslavi.