Pocty hejtmana 2020: Stanislav Přibyl

V našem novém seriálu si postupně představíme všechny osobnosti, které nedávno náš hejtman Martin Půta ocenil za jejich celoživotní přínos Libereckému kraji. Poctu hejtmana za dlouhodobou práci v propojování církve a veřejnosti obdržel kněz, administrátor Římskokatolické farnosti – arciděkanství Horní Police, Jezvé a Žandov, páter ThLic. Stanislav Přibyl Th.D.

15. 01. 2021

Generální sekretář České biskupské konference má dlouholeté zásluhy v oblasti spolupráce církevních orgánů s naším regionem. Dosavadním vyvrcholením jeho aktivit byl podnět a následná organizace rekonstrukce poutního areálu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici, na které se významným způsobem finančně podílel i Liberecký kraj. Unikátní barokní areál nedaleko České Lípy byl v roce 2018 prohlášen národní kulturní památkou České republiky.  

Současná barokní podoba poutního areálu začala vznikat v roce 1689 z popudu vévodkyně Marie Františky Toskánské a byla dokončena v roce 1723.

Současná barokní podoba poutního areálu začala vznikat v roce 1689 z popudu vévodkyně Marie Františky Toskánské a byla dokončena v roce 1723.

Stanislav Přibyl nastoupil po maturitě na Střední průmyslové škole zeměměřičské do noviciátu v polské Lubaszowé. V roce 1996 byl vysvěcen na kněze a do roku 1999 působil jako farní vikář na Svaté Hoře. V roce 2004 se stal prezidentem Arcidiecézní charity Praha, v letech 2009 a 2016 působil jako generální vikář litoměřické diecéze. V roce 2014 získal doktorát z teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. O pět let později dokončil magisterské studium financí a managementu na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

„Pocta hejtmana je pro mě prvním vyznamenáním od civilní autority, které jsem v životě získal a je pro mě nesmírně cenné,“ říká Stanislav Přibyl.

Páter Přibyl se ve svém volném čase věnuje hudbě, působil jako varhaník v několika pražských kostelech a své zálibě se věnoval i v kněžském semináři. V Horní Polici se mu podařilo kolem farnosti vybudovat komunitu, kterou navštěvuje celá řada lidí z blízkého i širokého okolí. Pověstné jsou především diskuse u velikého stolu, které Stanislav Přibyl pravidelně pořádá v tamním poutním areálu.