Turnovští archeologové objevili další stopy doby bronzové

Nálezy z doby bronzové a z období popelnicového lidu hlásí archeologové na Turnovsku. Odborníci z turnovského muzea nálezy objevili v rámci svých běžných pracovních činností, když zkoumali tři místa, na kterých je momentálně v plném proudu výstavba.

20. 04. 2020 Foto Muzeum Turnov

Například sídlištní jámu a kůlovou jámu z pozdní doby bronzové (9. – 8. stol. př. n. l.) nebo mladší doby železné (3. – 2. stol. př. n. l.) našli koncem března v Daliměřicích u Turnova ve výkopu pro elektrický kabel nízkého napětí pro výrobní halu spol. AMIX Production. „Nalezené zlomky keramiky bohužel neumožňují přesnější datování, vzhledem k tomu, že jde o okraj rozsáhlého pravěkého sídliště, které jsme zkoumali v roce 2018, tak chronologický rámec máme daný,“ informují archeologové.

Další nález učinili na pozemku v Turnově – Mašově, kde vznikají rodinné domy. Tentokrát šlo o další část sídliště z období lidu popelnicových polí, které zde bylo objeveno už při archeologických výzkumech v roce 2013. Letos turnovští archeologové objevili tři kůlové jámy, které svědčí o přítomnosti nadzemní kůlové stavby a pozůstatek kulturní vrstvy.

Třetí nález pochází z Přepeř u Turnova. Archeologové tam zkoumali terén v místě, kde mám stát garáž. Přímo naproti „přepeřskému tanku“ objevili místy až půl metru mocnou kulturní vrstvu z mladší až pozdní doby bronzové. Z místa se jim povedlo získat početný soubor keramických zlomků. „Jde o pozůstatek rozsáhlého sídliště, jehož pozůstatky byly poprvé objeveny v roce 2007 při stavbě rodinných domů. Tehdy zde proběhl záchranný výzkum, při kterém jsme prozkoumali 29 zahloubených sídlištních jam z pozdní doby bronzové a starší doby železné. Další výzkum proběhl v roce 2014, a to hned na sousední parcele, kdy jsme nalezli zásobní jámu – silo z mladší doby bronzové. Jde o rozsáhlé pravěké sídliště, které se táhne od dnešní silnice do Příšovic až pod železniční trať a je úzce navázané na Ohrazenický potok,“ popisují turnovští odborníci lokalitu nálezu.